Arkiv för februari 2013

Tracy K. Smith – Life on Mars   Leave a comment

Tracy K. Smith Reads from Life on Mars

Tracy-K-Smith-448-crop

Postat februari 27, 2013 av estraden i poets from English-speaking regions

Pascal Dark Mejia Cordova – I min port   Leave a comment

Pascal Dark Mejia Cordova läser sin dikt I min port

Från Fryshusets projekt ”Skriv dig fri”.
Inspelning från Sweden Aid Orchestras konsert i Stockholms Konserthus den 24 sep 2012.

Postat februari 25, 2013 av estraden i svenska diktare

Artur Lundkvist – Liv som gräs   Leave a comment

Artur Lundkvist läser sin dikt Liv som gräs

Liv som gräs är en diktsamling av Artur Lundkvist, utgiven 1954.

” Gräset arbetar outtröttligt och tvekar aldrig,
det spränger sig väg eller klättrar över
och på alla hot svarar det med att växa.”

Artur Lundkvist läser ur CD:n ”Artur Lundkvist läser egna verk”
CD:n går att beställa från Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse
arturlundkvist.oderljunga.se
redigerat av estraden.org

250px-Artur_Lundkvist

Postat februari 23, 2013 av estraden i svenska diktare

Maria Wine – Den dagliga kärleken   Leave a comment

Maria Wine läser sin dikt Den dagliga kärleken

Den dagliga kärleken

Kärlek
men inte den som springer
på glödande fötter
till och ifrån snabba möten
jagad och jagande
sårad och sårande
inte den som lever högt på ständigt
smärtsamma avskedstaganden
utan den kärlek som ger trygghet och vila
som värmer och värnar
och endast har ett enda avsked att frukta:
dödens

Kärlek
men inte den som knappast har hunnit stilla sin längtan
förrän en ny uppstår
inte den hetsigt hetsande
oftast mer plågsam än ljuvlig
inte heller den ångestfulla kärleken
som är rädd att bli bränd
och samtidigt rädd att inte få brinna
utan den milt flödande kärleken
den som vågar vila
och när tid är
störa den utvilande

Kärlek
som är att vakna tillsammans
och möta den blåögda morgonen
att utbyta leenden som värmer
och värnar och den nya dagens framtid
att på resan genom dagen
vila tillsammans på klockslagens små väntstationer
och intaga gemensamma måltider
upplysta av lingonsyltens röda glädje

De dagliga skavsår vi får och ger
den dubbelsidiga smärtan
som värken inom oss
och som vi övervinner hos varann
den osynliga skyddsängel
som kammar ut i irritationens snår
övermättnaden som hotar med tomhet
men botas genom att var och en
drar sig tillbaka till
ensamhetens nödvändiga oas
rätten att vara frånvarande i var sitt drömland
glädjen att vara närvarande i varandras liv-
detta är kärlek.

Svårmodet i det ena rummet
som gömmer sig huttrande
under skymningens gråa lakan
och livsviljan i det andra rummet
som föder ett hopp:
ett hopp som springer likt ett nyfiket barn
från rum till rum
och smittar med sin ljuda glädje –
sorger som delas och upplöses som utgråtna moln
den gemensamma resan med nedåtstigande hiss
till nattens djupa brunn
och sömnens bena som skiljer oss åt:
kunde vi blott sova inom samma sömn!

Kärlekens gryning
en svan med fläckfria vingar
dess skymning en hopkurad uggla
som blåser i mistlur
för att väcka livsviljan som förlamats
och erbjuda sorgen
som trampar minnets tunga orgel
ett annat insstrument att spela på –

Kärlek
den outsägliga ömhetens lyftande vind
som ger oss vardagens segelglädje.

*

från CD:n  ”Maria Wine läser sina dikter inför 90-årsdagen”
som går att beställa från Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

arturlundkvist.oderljunga.se

redigerat av estraden.org

Maria_Wine

Postat februari 21, 2013 av estraden i svenska diktare

Charles Sandström – Efter auktionen   Leave a comment

 

 

Charles Sandström läser sin dikt Efter auktionen.

 

 

Postat februari 6, 2013 av estraden i svenska diktare